สถานีวิทยุ นทพ.914 เชียงราย FM 100.25 MHz.
สถานีวิทยุ ตรภ.5 เชียงราย FM 92.75 MHz.
สถานีวิทยุ รด. เชียงราย FM 90.75 MHz.
สถานีวิทยุ ส.ทร. 11 เชียงใหม่ FM 88.0 MHz.
สถานีวิทยุ ทภ.3 เชียงใหม่ FM 101.5 MHz.
สถานีวิทยุ รด. เชียงใหม่ AM 1152 KHz.
สถานีวิทยุ รส.3 ลำพูน FM 105.0 MHz.
สถานีวิทยุ ทภ.3 ลำพูน FM 107.50 MHz.
สถานีวิทยุ ตรภ.5 ลำปาง FM 91.5 MHz.
สถานีวิทยุ ทภ.3 ลำปาง FM 101.75 MHz.
สถานีวิทยุ ทภ.3 แพร่ FM 103.50 MHz.
สถานีวิทยุ ตรภ.6 อุตรดิตถ์ FM 90.5 MHz.
สถานีวิทยุ ทภ.3 สุโขทัย FM 102.25 MHz.
สถานีวิทยุ ตชด. ตาก FM 94.75 MHz.
สถานีวิทยุ ส.ทร.8 พิษณุโลก AM 1170 KHz.
สถานีวิทยุ นทพ. 921 เพชรบูรณ์ FM 99.0 MHz.
  สถานีวิทยุ ทภ.3 กำแพงเพชร FM 105.0 MHz.
  สถานีวิทยุ ทภ.3 กำแพงเพชร AM 783 KHz.


สถานีวิทยุ Star Radio สัตหีบ FM 92.75 MHz.
สถานีวิทยุ ส.ทร.5 พัทยา FM 104.75 MHz.
สถานีวิทยุ พล.ร.2 ปราจีนบุรี FM 88.25 MHz.
สถานีวิทยุ รส.1 ระยอง FM 102.75 MHz.
สถานีวิทยุ ส.ทร.4 จันทบุรี FM 88.75 MHz.
สถานีวิทยุ ส.ทร.10 ตราด FM 93.75 MHz.
สถานีวิทยุ ส.ทร.4 จันทบุรี AM 1170 KHz.
  สถานีวิทยุ รส.2 นครราชสีมา FM 89.25 MHz.
  สถานีวิทยุ ตชด.อุดรธานี FM 100.25 MHz.
  สถานีวิทยุ สวพ. อุบลราชธานี FM 99.5 MHz.
  สถานีวิทยุ ส.ทร.9 อุบลราชธานี FM 104.0 MHz.
  สถานีวิทยุ ส.ทร.9 อุบลราชธานีAM 1161 KHz.
  สถานีวิทยุ ส.ทร.12 หนองคาย FM 95.75 MHz.
  สถานีวิทยุ ตรภ.4 ร้อยเอ็ด FM 98.75 MHz.
  สถานีวิทยุ รด.มหาสารคาม FM 105.50 MHz
  สถานีวิทยุ ตรภ.4 สกลนคร FM 101.75 MHz
  สถานีวิทยุ ตรภ.4 เลย FM 92.5 MHz
  สถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ FM 88.75 MHz


  สถานีวิทยุ รส.4 ชุมพร FM 104.25 MHz.
  สถานีวิทยุ ตชด. นครศรีธรรมราช FM 92.50 MHz.
  สถานีวิทยุ ส.ทร.6 สงขลา FM 94.5 MHz.
  สถานีวิทยุ ส.ทร. 15 นราธิวาส FM 94.75 MHz.
  สถานีวิทยุ รด. ภูเก็ต FM 102.25 MHz.


  สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี Sweet FM 89.5 MHz.
  สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี Sweet FM 89.5 MHz.
  สถานีวิทยุ เดือนเต็มดวง FM 100.75 MHz.
  สถานีวิทยุ ส.ทร.2 บางนา AM 675 KHz.
  สถานีวิทยุ มทบ.14 ชลบุรี FM 98.25 MHz.
  สถานีวิทยุ รร.จปร. 89.75 MHz
  สถานีวิทยุ รด. AM 747 KHz.
  สถานวิทยุ ยานเกราะ FM 89.0 MHz.
  สถานวิทยุ ตชด. ประจวบคีรีขันธ์ FM 100.25 MHz.
  สถานวิทยุ มทบ.17 จ.กาญจนบุรี FM 92.75 MHz.
บริษัท เค.ซี.เอส. แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
40/1-3 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Tel. : 0-2254-9340-5    FAX : 0-2254-9354    E-mail : kcsradio@kcsthailand.com
CopyRight@2012@Spicy Interactive Co.,Ltd.